fbpx

Dag 1 - 22.mai 2019

08.00 – 09.00

Registrering: Kaffe og te

Møt bedrifter i stand-området for nettverksbygging og mingling.

09.00 – 09.05

Åpning av den 7. Bore- og riggkonferansen

Helge Keilen
Komiteformann, Bore- og riggkonferansen

Styreleder Offshore Media Group AS

09.05 – 09.30

Arctic Securities: Hvor bratt blir oppturen?

Optimismen er tilbake i riggmarkedet og pilene peker rett vei igjen. Blir det en skikkelig opptur nå?  Og hvem får være med på den?

Anders Bergland
Partner

09.30 – 09.55

Equinor: Aktivitetsnivået og behovet for fortsatt fokus på kostnadseffektive løsninger.

De fleste felt på Norsk sokkel er modne felt som krever kostnadseffektive løsninger. Vi er ved veiskillet hvor vi nå skal bevise at vi ikke følger samme oppskrift for aktivitetsøkning og kostnadsøkninger som i 2010.

Hva har vi fått til og hva tenker vi fremover?

Per Haaland
Vice President of Drilling and Wells

09.55 – 10.20

Aker BP: Smartere, sikrere, raskere …

Digitalisering. Teknologiutvikling. Flyteffektive prosesser. Tett samarbeid i partnerskap og allianser: Boring og brønn i Aker BP er på kontinuerlig jakt etter grep som øker effektiviteten, reduserer kostnadene og bedrer sikkerheten i selskapets bore- og brønnoperasjoner.

Tommy Sigmundstad
SVP Drilling and Well

10.20 – 10.45

Pause

Møt bedrifter i stand-området for nettverksbygging og mingling.

10.45 – 11.10

Odfjell Drilling: Stø kurs for videre vekst

Odfjell Drilling har økt flåten med to rigger og holder stø kurs videre med sin brønnfabrikk filosofi. Hvordan kan vi gjennom økt effektivitet, reduserte utslipp og implementering av digitale løsninger bidra til økt aktivitet på norsk sektor?

Kjetil Gjersdal
Executive Vice President MODU

11.10 – 11.35

Wintershall: Hva står vi overfor og hva har vi lyktes med?

Hvordan skal vi som industri overleve med usikkerhet rundt oljepris og bransjens omdømme?

Som industri må vi fortsette å redusere kostnader, jobbe mer effektivt og samtidig sikre at alle tjener penger. Ny teknologi, andre samarbeidsformer og forenkling er sentralt i dette perspektivet.

Ellen Braune
Head of Drilling & Wells

11.35 – 12.00

Neptune Energy: Forandring fryder!

Neptun er en 1 år gammel aktør på norsk sokkel – bestående av tidligere Engie og tidligere VNG. Neptune Energy er et fremoverlent selskap, som planlegger leveranse av 3 store prosjekter (Fenja, Duva og infill-boring på Gjøa), samt flere letebrønner de kommende par årene. De ansatte har vært gjennom et temposkifte og fokusendring av dimensjoner. Gerhard V. Sund skal fortelle historien om hvordan bore- og brønnavdelingen skor seg for å gå fra leveranse av èn letebrønn i året til haugevis av brønner i 2020 og fremover.
Gerhard Våland Sund

Drilling & Wells Manager

12.00 – 12.15

Rundbordsdiskusjoner

Tema: – Hvor ligger mulighetene til forbedring?

12.15 – 13.00

Lunsj

Lunsj etterfulgt av nettverksbygging og mingling i utstillerområdet.

13.00 – 13.25

Halliburton: Fremtidens boreoperasjoner med Digitalisering og Automasjon

Digitalisering og Automasjon sammen med nye samhandlingsmodeller vil føre til mer effektive boreoperasjoner. One Team modeller koblet med ny teknologi innen planlegging og operasjonelle verktøy, vil lede til mer kostnadseffektive operasjoner.

Arne Kvamsdal
Vice President – Global Account

13.25 – 13.50

Schlumberger: Flere lønnsomme utbygninger, hva er viktigst - reduserte brønnkostnader eller økt verdiskapning?

Brønnkostnad har gått ned gjennom høyere effektivitet og manglende fortjeneste i leverandørleddet. I reisen videre for å realisere potensialet på norsk sokkel må kostnaden per fat ytterligere ned. Er vi alle klar til å gjøre denne reisen, og forstår vi hva som kreves og hva som må forsakes?

Atle Nottveit 
VP & General Manager

13.50 – 14.15

Baker Hughes, a GE Company: Integrerte kontrakter – i dag og i fremtiden

Brage Johannessen
VP Integrated Well Services.

14.15 – 14.45

Pause

Møt bedrifter i stand-området for nettverksbygging og mingling.

14.45 – 15.10

EnscoRowan: EnscoRowan and the future for local opportunities

  • View of the local market
  • Plans for the future in Rowan’s business development, technology innovation, etc.
  • Local opportunities for our business partners
Christophe Raimbault
VP for Sale&Marketing

15.10 – 15.35

Transocean: Tilbake som den største i Norge

Da nedturen i oljen kom, gikk Transocean fra å ha syv aktive rigger i Norge til bare to. Nå er riggselskapet tilbake som den dominerende aktøren i riggmarkedet på norsk sokkel. De har nylig tatt levering av Transocean Norge, som nå seiler mot norske farvann. Den blir selskapets åttende rigg i operasjon på norsk sokkel fra juli.

Roddie Mackenzie
Senior Vice President, Marketing, Innovation & Industry Relations

15.35 – 16.00

Seadrill: Fokus på nye rigger og hvordan de driftes

Seadrill har brukt nedturen til å posisjonere seg innen teknologi, standardisering og assets managment. Seadrill har 2 nybygg på vei til Norge spekket med ny teknologi og ser mot the Norske markedet som driver av teknologi og nye løsninger.

Tommy Johnsen
Director of Global Performance Enhancement

16.00 – 16.25

AGR: Nyskapende allianser og vårt markedssyn

Hvordan ser det norske og globale markedet ut fra AGR sitt perspektiv? Selskapets presentasjonen vil omhandle sentrale tema som:

Ressurser
Software for å gjøre ting mer effektivt
Samarbeid mellom selskaper
Nyskapende allianser tar form

Svein Sollund
CEO

16.25 – 16.40

Rundebordsdiskusjoner

16.40 – 16.45

Avrunding konferansedag 1

Oppsumering av dagen og avrunding.

Helge Keilen
Komiteformann, Bore- og riggkonferansen

Offshore Media Group AS

Konferansemiddag - 22. mai 2019

19.00 – 23.00

Konferansemiddag

Aperitiff – utstillerområdet (19.00-20.00)

Festmiddag med underholdning (20.00-23.00)
Petro.no ønsker delegater, utstillere, foredragsholdere og inviterte gjester velkommen til middag der du kan nyte god mat, musikk og topp underholdning i en avslappet atmosfære.

Dag 2 - 23. mai 2019

08.00 – 09.00

Kaffe og te - Møt utstillerne

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

09.00 – 09.05

Innledning av konferansedag 2

Innledning og informasjon.

Helge Keilen
Komiteformann, Bore- og riggkonferansen

Offshore Media Group AS

09.05 – 09.30

COSL Drilling Europe

Frank Tollefsen
CEO

09.30 – 09.55

Saipem Norge: Hvordan øke effektiviteten for flyterigg-operasjoner?

Saipem-riggen Scarabeo 8 boret i 2018 to brønner for Shell i Norskehavet, der den ene brønnen ble klassifisert som «Best-in-Class» og den andre som «Top Quartile» (topp 25%). Hvordan klarte de det? Riggen, og selskapet, har jobbet for flere operatører siden den ble satt i operasjon. Hva kan de lære av dette og hvordan bruker de kunnskapen de får?

Paal Norheim
Technical Asset Manager

09.55 – 10.20

Awilco Drilling: Bygger nye rigger for norske forhold

Jens Berge
CEO

10.20 – 10.40

Pause

Møt bedrifter i stand- området for nettverksbygging og mingling.

10.40 – 11.40

Leverandørene presenterer seg

Oddbjørn Haukøy, CEO – PSW Group/PSW Yard

Kontinuerlig klassing og fast-track løsninger for fremtidens riggflåte.

 

 

 

 

Rune Høyvik Rosnes, Manager Integrated Rig & Vessel Services – Oceaneering
Riggdigitalisering og blockchain i kontraktsmodeller

Ny virkelighet med høyere kommersiell risiko for riggoperatører.

 

 

Øyvind Berg – PG Flow Solutions

PG-MACS er en komplett logistikk-løsning for borkaks fra Shaker til lagringstank på rigg, videre til integrert PG-MACS løsning under dekk på PSV til land eller til re-injeksjon. PG-MACS reduserer kran løft, eksponering for mannskap mot borkaks,  frigjør dekksareal på PSV for annen frakt. Fullt digitalisert klart for fjernovervåkning.

 

11.40- 12.05

OKEA: Chasing the margins in small-field development, “the OKEA way”

OKEA spesialiserer seg på utbygging av mindre olje- og gass felt (under 100 millioner boe), ved bruk av blant annet eksisterende infrastruktur og enheter, tett samarbeid med strategiske underleverandører og insentiverte rammeavtaler. 

Selskapet er operatør på det mindre oljefunnet Grevling, som drives fremover mot utbygging. Hva gjør OKEA for å dempe en eventuell nedside, men ta høyde for oppsiden, på slike marginale felt?

Odd Myran
Project Manager

12.05 – 12.30

Equinor: Hva skjer internasjonalt?

En orientering om Equinors utbyggingsprosjekter i Brasil og Canada.

Tor Morten Kringstad
Manager Drilling & Well Field Development

12.30 – 12.40

Den 7. Bore- og riggkonferansen avsluttes

Oppsumering av konferansedagen og avrunding.

Helge Keilen
Komiteformann Bore- og riggkonferansen

Offshore Media Group AS

12.40 – 13.30

Lunsj

Lunsj etterfulgt av nedrigg av utstiller-området.